ביטוח רכוש - ביטוח דירה
נכתב על ידי: רמי דוד - 'סוכנות לביטוח'
תאריך: 24/05/09

הביטוח נחלק לשני חלקים:

ביטוח מבנה - ביטוח שמטרתו לפצות את בעלי הנכס במקרים כמו שריפה, רעידת אדמה, התפוצצות, נזקי טבע, הצפות, תיקוני צנרת מים וכד'. הביטוח כולל את שטח הדירה, מרפסות, החלקים היחסיים של המבוטח ברכוש המשותף (בבית משותף), חלקים המחוברים לדירה כמו: דוודים, חלונות, דלתות וכדומה.

סכום הביטוח הנדרש למבנה של דירה, הוא סכום העלות של בנייתה מחדש (ללא ערך הקרקע). במרבית המקרים, ניתן לבנות מחדש את הדירה, גם אם נגרם לה נזק חמור ולכן אין צורך לתמחר את ערך הקרקע בפוליסת הביטוח. עם זאת קיימת גם אפשרות של ביטוח מבנה הדירה כולל ערך הקרקע.

ביטוח תכולה - מעניק כיסוי לרכוש המצוי בבית ולרכוש השייך לאחרים ונמצא באחריותכם (כמובן במגבלות סכום הביטוח), במקרים של נזקים הנגרמים כתוצאה משריפה, התפוצצות, רעידת אדמה, נזקי טבע, גניבה, שוד, פריצה, הצפה וכדומה.

שווי התכולה נקבע על פי הצהרות המבוטח או באמצעות בדיקה המתבצעת על ידי סוקר עצמאי. שכר טרחת הסוקר משולם על ידי חברת הביטוח כשרות למבוטח.

ביטוח התכולה אינו כולל רכוש הנמצא בגינת הבית, בחדרי המדרגות וכדומה, ואינו כולל חפצי ערך, מסמכים, בעלי חיים, כלי נשק וכו'.

עבור אלה יש לרכוש ביטוח נפרד המהווה תוספת לפוליסה.

למה זה חשוב?

כל דירה ובית חשופים לסיכונים שונים העלולים לגרום לנזקים כספיים משמעותיים למשל: שריפה, נזקי טבע, תביעה כנגדכם כאשר נגרם נזק לגופו או לרכושו של צד שלישי ומקור הנזק בדירתכם.

חשוב לזכור כי שריפה עלולה לכלות את כל הרכוש ולהותיר את בני המשפחה חסרי כל כאשר פריטים בעלי ערך יאבדו לנצח. כמו כן, חשוב לזכור כי עובדי משק בית, מטפלות, גננים וכו', יכולים גם הם להיפגע בעת עבודתם בביתכם ובמקרה זה יהא עליכם לפצותם בסכומים גבוהים, מעל ומעבר לתגמולי הביטוח הלאומי שישולמו להם.

במידה וברצונכם לשאול שאלות נוספות בנושא או לקבל הבהרות, תוכלו לפנות למוקד המידע בטלפון מס'1-700-50-70-11

http://www.rami-david.co.il/house8.htm


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article4717.aspx