שיטות לטיפול בטראומה, איך למחוק זיכרון? איך לטפל בטראומה? להצליח להתחבר לרגשות, ניתוק רגשי, טיפול בדמיון מודרך, מחיקת זיכרון רע, צמחונות, התעללות בבעל
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 21/12/15

שיטות לטיפולבטראומה, איך למחוק זיכרון? איך לטפל בטראומה? להצליח להתחבר לרגשות, ניתוק רגשי,טיפול בדמיון מודרך, מחיקת זיכרון רע, צמחונות, התעללות בבעלי חיים, טראומהרגשית

את שומעת אותילפי איך שאת שותקת נראה לי שאת סובלת מאיזו טראומה, יכול להיות? אני לא יודע ממשהו,באותה מחשבה איך שהתחלת לדבר הבנתי שאת כנראה לא סובלת מאיזו טראומה חשבתי שאתשותקת בגלל טראומה, לא יכול להיות?

ש: שלשתוק זהבהכרח בגלל טראומה?

אליעד: מההטראומה גורמת לבן אדם? לשתוק סתם אני צוחק איתך אוקי. עכשיו בכל מקרה הנושא הואטראומות זה הנושא, עכשיו השאלה היא כזאת למרות שתכלס יש אנשים שהיו שותקים כי ישלהם טראומה, למה? שאלו אותם פעם "מה הבנת?" לא ידעו מה לענות הם בטראומה אז הםשותקים זה גם סוג של טראומה, עכשיו הנושא הוא בכל מקרה אבל אצלך זה לא קשור כי אתמדברת חופשי.

בכל מקרההנושא הוא כזה טראומות עכשיו למה להיפטר מטראומות ואיך להיפטר מטראומות, אז למהלהיפטר מטראומות למה שבן אדם ירצה להיפטר מטראומה? כי רע לו מזה, נגיד לצורך הענייןנגיד יש לו איזו טראומה קרה לו איזה משהו, תמציאי דוגמא לטראומה?

ש: ניצולישואה.

אליעד: אוקיבן אדם נגיד היה בשואה ויש לו טראומה מזה שהוא ראה ששורפים את המשפחה שלו הואבטראומה מזה עכשיו הוא רוצה להשתחרר מזה, עכשיו למה שהוא ירצה להשתחרר מזה? אזאפשרות אחת שכל לילה שהוא הולך לישון זה עושה לו רע הזיכרונות האלה, איזה עוד סיבהיש לבן אדם לרצות להשתחרר מטראומה תחשבו בהיגיון לא רק בגלל הזיכרון הרע שיש לו ממהשקרה אלא עוד משהו.

ש:חברתית.

אליעד:שמה?

ש: להסתדר עםהאחרים חברתית גם.

אליעד: מה זהקשור לטראומה אבל?

ש: הטראומהמפריעה לו לנהל את העניינים שלו.

אליעד: יפה,אז יש מצבים שהטראומה משפיעה על בן אדם בהווה זה לא רק ברמה של יש לך איזה זיכרוןמהעבר ואתה לא יודע מה לעשות איתו כל פעם כשאתה נזכר בו הוא עושה לך רע, כל פעםכשאתה שומע את הדלת נטרקת אתה נזכר ביריות ואז אתה רע לך אלא ברמה של בן אדם מנוהלעל ידי טראומה. נגיד בן אדם שבילדות דחו אותו ועכשיו הוא בטראומה של דחייה ואז הואלא מצליח לתת אמון באנשים כי הוא מפחד כשדוחים אותו, בן אדם שנטשו אותו בן אדםשבגדו בו כל מיני כאלה והוא לא מצליח להתקדם קדימה הוא מרגיש כרגע תקוע הוא לאמצליח לתת אמון לא מצליח לאהוב לא מצליח לשנוא לא מצליח זה כי יש לו טראומה מהעברשכשהוא עשה את זה הוא הרגיש רע.

עד כאן הבנו,לכן יש מצבים שזה מחויב לטפל בטראומה אתה לא יכול להגיד לבן אדם לדוגמא "אז אלתחשוב על זה" לא כי ביומיום יש לו עכשיו בעיה ואחרי שמתחקרים את הבן אדם "ממה נובעזה שאתה לא נותן אמון ממה נובע זה שאתה כועס, ממה נובע זה שאתה משהו? כי יש ליטראומה, טראומה מהעבר בעבר קרה ככה וככה ולכן זה משפיע ככה וככה" זיכרון שניצרב לובילדות מאמא שלו מסבתא שלו מסבא שלו. עכשיו השאלה היא איך מוחקים טראומה איךמנטרלים טראומה מה התשובה?

ש: הטלתספק.

אליעד: מה זהאומר תן דוגמא.

ש: שיטיל ספקבטראומה.

אליעד: מה זהאומר?

ש: בעבר.

אליעד: מה זהאומר דוגמא, לדוגמא תן דוגמא לטראומה ואיך להטיל ספק.

ש: אז דוגמאדחו אותו בילדות.

אליעד: בן אדםנגיד פעם רצה מישהי והיא אמרה לו לא השפילה אותו בפני כולם מאז הוא מפחד להתחיל עםבחורות, "למה אתה מפחד להתחיל עם בחורות? נזכרתי כי פעם בבית הספר רציתי מישהי והיאאמרה לי לא" כן מה עושים?

ש: להטיל ספקבכל הסיפור כל מה שהוא חושב על.

אליעד: מדהיםעכשיו תסביר לי מה זה אומר פרקטית, מה אתה אומר לו הוא עכשיו בטיפול.

ש: היא אמרהלו לא מה אתה חושב שזה אומר על.

אליעד: לאהבנתי.

ש: היא אמרהלו לא אוקי.

אליעד: אמרהלו לא כן.

ש: להטיל ספקהיא בטוח אמרה לו לא.

אליעד: בטוחאמרה לו לא.

ש: אוקי שישאלאת עצמו.

אליעד: מי אמרשזה קרה אולי זה לא קרה?

ש: בא נניחשזה קרה.

אליעד: יפה כיזה כמו להגיד לו תטיל בזיכרון ולא תהיה לך טראומה אנחנו לא הולכים לכיוון של תמחקאת הזיכרון כי זה לא רלוונטי, כי אם הוא ימחק את הזיכרון שזה קרה אז הוא ימחק גם אתכל הזיכרון של כל העבר שלו לא רלוונטי כרגע למרות שבלית ברירה אם זה כל כך רע תמחקאת כל הזיכרון אם אתה מוכן לוותר על זה שאתה זוכר איך קוראים לך גם את זה נמחק לך,עוד פעם אבל בהנחה שלא הולכים עד לשם אז כן?

ש: להטיל ספקשזה היה רע הוא חווה את זה כרע באותו זמן.

אליעד:כן.

ש: אז שיטילספק בכל המחשבות של למה הוא חשב אז שזה היה רע ולהטיל בזה ספק.

אליעד: אוקיאז מה שהוא אמר זאת תשובה נכונה, התשובה היא כזאת ברגע שבן אדם יש לו טראומה ממשהושקרה בעבר, עכשיו מה זה אומר טראומה? אירוע שקרה בעבר שבן אדם פירש אותו בצורה רעהחווה אותו כדבר רע ומאז כאילו כל ההתניות שלו נוצרו כהמשך של האירוע שקרה בעבר. אםבן אדם רוצה לשנות את זה את רצף האירועים הוא צריך לחזור לנקודה שהייתה בעבר, מישהופה ראה את הסרט "בחזרה לעתיד back to the future"? יפה אז יש שמה סצנות שהם כאילוחוזרים לעבר משנים איזה משהו ואז כאילו כל רצף האירועים שנוצרו אחר כך משתנה.

אז אותו דברמה שבן אדם צריך לעשות פרקטית זה לעשות לעצמו סוג של דמיון מודרך להיכנס לתוךהתחושות לשחזר את הסיטואציה שהייתה לו פעם לשחזר את הסיטואציה ממש להתחבר לאותםדברים שהוא פעם, למרות שרוב האנשים לא ירצו לעשות את זה כי הם מנסים לברוח מזה וזהכאילו עשה להם כל כך רע אז זאת טראומה והם לא רוצים להיכנס לזה אבל הדרך לצאת ממהשנוצר מהטראומה היא בעקבות זה שנכנסים לטראומה עוד פעם ובן אדם צריך לדמיין שהואילד ושאמא שלו נוטשת אותו שהיא עוזבת אותו, שהוא מרגיש חסר אונים שהוא מרגיש אבודשהוא מרגיש דחוי מה שזה לא יהיה לדמיין את זה, ומה אז? שנייה ולחוות את זה אחרת ועלידי זה שהוא יחווה את זה אחרת ממילא כל מה שישתלשל מזה אחר כך ממילא ישתנה.

עכשיו מה זהאומר לחוות את אחרת מה לדוגמא? בא ניקח דוגמא ספציפית נגיד בן אדם בא אומר "שלום",נגיד מישהי באה אמרה "שלום אני לא מצליחה להתחבר לרגשות שלי" אוקי מה את לא מצליחהלהתחבר לרגשות? חבר שלה והיא לא מצליחה לשמוח מזה כאילו היא שמחה היא שמחה מזה אבלהיא לא מצליחה להתחבר לזה שהיא שמחה מזה לא מצליחה להתחבר לרגשות, אוקי מפה לשם משםלפה זה נבע מאיזו טראומה מה הטראומה תמציאי טראומה, איזו טראומה לדעתך יכולה ליצורלה מצב שהיא לא תתחבר נגיד לרגשות?

ש: שפעם מישהושהיא אהבה מאוד עזב אותה.

אליעד: אוקיואז מה זה גרם?

ש: גרם לה לאלתת את הלב במאה אחוז.

אליעד: יפה אזנכון.

ש: שברון לבאז היא לא רוצה להיות בשברון לב.

אליעד: נכוןאז עובדתית מה שאחראי לזה מה שהגענו שהייתה איזו טראומה בעבר שהיא מאוד אהבה מישהווהוא מת וכל מיני כאלה ואז אוטומטית המוח שלה הלך למקום של "לא מזדהה יותר עםהרגשות" מאז לא רע לה יותר מדי ולא טוב לה יותר מדי, יפה עכשיו נגיד במקרה כזה נגידשהיא רוצה לשנות היא רוצה עכשיו להיות מסוגלת לדוגמא נגיד לשמוח מזה שהיא הולכתלהתחתן נניח מה היא אמורה לעשות עם הזיכרון של העבר, עוד פעם אמרנו היא אמורהלהיכנס לזיכרון של העבר של ההוא שהיא אהבה אותו והוא מת נגיד אבל מה היא אמורהלעשות עם הזיכרון הזה?

ש: היא אמורהלכאוב את הכאב עד הסוף ולרצות אותו להטיל ספק בזה שהיא צריכה להימנע ממנו ולהיכנסלאהוב עד הסוף.

אליעד: יפה אזזה דומה בדיוק למה שדיברנו בהתחלה כי אמרנו יש שני היבטים יש את ההיבט שאומר שבןאדם יכול להשתחרר מהרצון הרע על ידי שהוא מטיל ספק "מה זה משנה" והוא רואה שזה לאמשנה ויש את המצבים שבן אדם יכול להשתחרר מתחושה רעה על ידי זה שהוא ראה מההיתרונות שזה נותן לו ואז הוא מוותר על היתרונות. עכשיו פה נגיד במקרה הזה לדוגמאהיא לא אמורה להטיל ספק במי אמר שזה רע שהבן אדם מת כי אם היא תלך על ה - "מי אמרשזה רע", נגיד לדוגמא שהיא תתחבר לסיטואציה שבה היא אהבה מאוד מישהו והוא מת.

עכשיו אם ואזנגיד לה "טוב עכשיו את צריכה לחוות את זה אחרת" אז אם היא תנסה לחוות את זה אחרתמהזווית של "מה זה משנה שהוא מת אז מה אם הוא מת" זה דווקא יחזק את המקום שהיאנמצאת בו כרגע של לא להזדהות עם הרצונות. אז היא לא צריכה להרוס את זה כביכול אתהזיכרון מהמקום של להטיל ספק ברצון אלא למחוק את הזיכרון הזה באמצעות השימוש במהשהסברתי תחווי את הרע וכשתחווי את הרע מזה שהוא מת אל תברחי מהרע הזה, אל תברחימהרע אל תטילי ספק ברע "מי אמר שזה משנה אולי לא אכפת לי שהוא מת" ואז ממילא הריהיא לא תזדהה עם הטוב אלא תהיי מוכנה לשאת את הרע בתמורה לטוב שאת מקבלת.

אוקי זהלדוגמא מקרה שאנחנו לא רוצים אנחנו רוצים לחבר את הבן אדם נגיד לרגשות שלו לדוגמא,אוקי לעומת זאת יש מקרים שזה הפוך נגיד בן אדם נגיד מפחד לעשות משהו כי הוא פעםנכשל באיזה מבחן, אוקי תחזור אחורה בבקשה בזיכרון תחזור למבחן שנכשלת תחווה אתחווית הכישלון "מי אמר שזה משנה מה זה משנה" וכן תצא מהתחושה של הרע ואם אתה תצאמהתחושה של הרע אז יהיה לך יותר קל עכשיו נגיד לנסות עוד פעם או לעשות דברים חדשיםאו כל מיני כאלה.

ראיתם עוד פעםהכל תלוי לאיפה רוצים להוביל את הבן אדם אבל עוד נוסיף ונעמיק ברגע שבן אדם יש לואירוע בעבר שקרה לו ושמשפיע עליו עד עצם היום הזה שההחלטות שלו בהווה מושפעות,בהווה וגם בעבר מושפעות ממה שקרה לו בעבר של העבר כי תתפלאו אומנם זה נראה כאילוברור מאליו אבל אנשים גם אחרי העשרות שנים יש להם איזו אמונה בראש שמנהלת אותםוהאמונה הזאת התחילה בגיל שש התחילה ביום ההוא, קרה איזה אירוע ומאז הבן אדם מאמיןמאז כאילו המוח שלו סובב לו משהו מסוים ואז הוא מאמין בזה וזה מנהל אותו כל המשךהחיים.

ואם בן אדםרוצה לשנות אם בן אדם מצליח לזהות את האמונה ומצליח לזהות מאיפה היא נולדה האמונההזאת והוא רוצה, עכשיו גם לא מחויב גם לזהות מאיפה היא נולדה כי זה לא משנה אם אתהיודע מאיפה היא נולדה אתה יכול להטיל בזה ספק ואם אתה לא יודע מאיפה היא נולדה אזאתה גם יכול להטיל בזה ספק להשתחרר מזה, אני רק מציין בהנחה שאתה יודע מאיפה היאנולדה ואתה אומר "הנה זה הסיבה אתה יודע למה אני מאמין בזה? כי בגיל זה וזה אמרו ליככה והרגשתי מאוד רע מאז נכנסה לי מחשבה למוח ש - x".

אז אם רוציםלמחוק זה צריך לחזור לאותה סיטואציה ורוב האנשים יהיה להם קשה לעשות את זה כי הריהם חיים בהדחקה אבל צריך לנסות לחזור לאותה סיטואציה לנסות לחוות את התחושות הרעותמחדש ואז להכיל אותן להתמודד איתן אחרת, לראות אותן בפרספקטיבה אחרת בצורה שונהשתשנה את המשך השתלשלות האירועים החל מאותו, לדוגמא נגיד זוג נגיד שרבים על איזהמשהו ואז יום אחד הם שואלים את עצמם "למה אנחנו רבים כל כך הרבה הרי על מה אנחנורבים בעצם, מה הוא אמר לי בסך הכל אמר לי ככה מה אמרתי לו בסך הכל ככה מה רבנו" ואזכל אחד יושב עם עצמו ומנתח אומר "מה באמת רבנו? כי אז היא אמרה לי ככה והוא אמר ליככה ומאז התחלנו לריב".

מאז כאילואיזו מחשב נשתלה בראש נגיד הבחורה אמרה לו לא הוא אמר לה כן איזה משהו ומאז הבן אדםיש לו איזה רגשי נחיתות יש לו כעס ומאז עכשיו כל פעם שהוא אומר לה ככה היא כועסתעליו על משהו שקרה אז וכו'. מה שצריך לעשות זה לחזור לאותו אירוע לחוות אותו ולבודדאותו להגיד "רגע זה משנה זה לא משנה, זה טוב זה רע זה, חייב על האירוע בהווה",למרות שזה קצת שונה ממה שאמרתי קודם אבל עוד פעם לחזור לאירוע המקורי לראות אותובעיניים ולהיצמד לאמת, לראות מה האמת האם זה מחייב את זה שמעכשיו ואילך זה תמידיהיה ככה.

האם לדוגמא בןאדם נגיד יכול לחזור לדבר שקרה בעבר נגיד לסלוח לדבר הזה להתגבר עליו או לראות אתזה בפרספקטיבה אחרת ואז זה מאפשר לו להתנהל קדימה. הבנו החוכמה היא זה לדעת לזהותאת הנחת היסוד שמנהלת את הבן אדם והעוד יותר חוכמה זה גם לדעת, שזה כבר פחות מחויבלדעת לזהות מאיפה זה נוצר ועוד יותר חוכמה זה לדעת להטיל בזה ספק או לשנות את זהאבל שלב ראשון לזהות בכלל את הנחת היסוד. בן אדם בדרך כלל כשהוא פועל ומאמין במשהוהוא לא יודע שמה שגרם לו להאמין בזה זו איזה הנחת יסוד מסוימת שמלווה אותו.

זה כמו שישביהדות משפט שאומר "אם פגע בך מנוול זה" כאילו אם בן אדם פוגש את היצר הרע ואתהרוצה להיפטר ממנו מה שאתה צריך לעשות זה ללכת ללמוד תורה בבית המדרש ואז כאילו אתהתיפטר מיצר הרע. אם אתה תלמד תורה היצר הרע יברח אבל יש משפט שאומר אדוני אבל כשאתההולך ללמוד תורה מי לומד איתך תורה גם היצר הרע גם הוא בא איתך ללמוד תורה, שניכםלומדים תורה ביחד אתה לא יכול להיפטר ממנו כי הוא לומד איתך את התורה, אתה חושבשאתה לומד תורה כדי להיפטר ממנו אבל אז הוא אומר לך תלמד תורה ואז זה בכלל מחזקאותו עוד יותר אתה נהיה עוד יותר מושחת מאשר מקודם.

אוקי מה שאנימנסה להגיד בן אדם יש לו איזה אמונה בתוך המוח שהוא בטוח שהוא בא בדף נקי הוא בטוחבא עם דף חלק, בטוח שהוא מטיל ספק אבל איזה מטיל ספק יש לו אמונה כל כך חזקה שהואאפילו לא רואה שיש לו את האמונה הזאת בכלל. אז שלב ראשון לזהות את האמונה שלב שנילראות מאיפה היא נוצרה היא מחויבת או אפשרית.

ש: יש לי שאלהעל זה פעם שמעתי אותך שאתה אומר שלפעמים כדאי או אני חושב ששמעתי שלפעמים כדאיכאילו עזוב מה היה איך היה מה זה בא תבדוק למה עכשיו אתה מגיב ככה, אם הבנתי את זהנכון.

אליעד:אמת.

ש: עכשיו איךזה קשור לכאן ואיך מתייחסים לזה.

אליעד: אניאסביר לך אם בא בן אדם עם בעיה "מה מפריע לך? הרצון הזה והזה, הרצון הזה אתה חושבשהוא מחויב?" אם אתה אומר "לא הוא לא מחויב" והגעת לזה שהוא לא מחויב והצלחתלהשתחרר ממנו סבבה אבל אם אתה אומר "לא הוא מחויב לי, למה?" ואז אתה עושה ניתוח למהולמה "לא יודע", אוקי ואז אתה לא יודע עכשיו בא נראה אז לפעמים קופץ "ומתי זה התחילזה תמיד, נולדת ככה מאז שנולדת?" הרי כדי להראות לפעמים לבן אדם שמשהו לא מחויבאומרים לו "רגע ואיך שנולדת כבר לא רצית שיקללו אותך ואם כשהיית נולד ישר היואומרים לך שאתה נכה היה מפריע לך? לא".

זאת אומרת לאנולדת עם זה איפשהו נכנס לך לראש "אני לא רוצה להיות נכה" נכנס לך לראש "אני רוצהשיאהבו אותי", הרי זה לא בן אדם איך שהוא נולד אמר "אני לא רוצה שיצחקו עלי" אף אחדלא נולד עם זה. אז לפעמים כשמגיעים לשאלה של "ואיך שנולדת כבר לא רצית את זה?" אזלפעמים אז הוא אומר לא "אז מתי זה התחיל מה קרה?" זה כמו לשאול איך נוצר המחויב.עכשיו לא חייבים לעבור דרך שם לא חייבים, אפשר להגיד "טוב מה אכפת לי מה שהיה כרגעאני מבין שזה לא מחויב, לא מחויב סע לשלום" לפעמים זה לא עובד ולפעמים בן אדם כןהולך אחורה.

הוא אומר "לאאתה יודע למה אני ככה? כי אז קרה לי ככה וזה עשה לי רע" אוקי אז בא נחזור לאירועההוא בוא נטיל ספק במה שקרה אז, האם מחויב שהיית מרגיש רע בא תחזור למה שהיה אז קחאת השכל של היום תכנס למוח שלך אז ותנסה לשכנע את עצמך של אז שזה לא משנה שישפרספקטיבה אחרת שזה לא בהכרח שאתה לא חייב, שלא פה שלא שם ואז אוקי אז כל מה שהמשיךמזה משתנה גם כן.

ש: אפשר לשאולעל זה.

אליעד:דבר.

ש: נגיד ישתופעה אצלי גם אצל אנשים שזה פחד ייחודי מבעלי חיים מסוימים והם באופן יחסי לאפרופורציונלי, אני אומר יש פחד מיוחד מבעלי חיים מסוימים לאנשים מסוימים באופן לארגיל.

אליעד: כןאוקי.

ש: אז זה גםטראומה או שממה זה נובע?

אליעד: אתהרוצה לתת דוגמא, לא יודע תלוי מה ההקשר.

ש: דוגמא נגידיש כאלה מפחדים נגיד.

אליעד:מכלבים.

ש: מאיזה חרקמכלבים נגיד או נגיד יש כאלו שמפחדים מנחש נגיד יותר מאריה, כאילו ניתן להפשיט זהמלחיץ אותו או משהו כזה, כשמנתחים מבחינה הגיונית מי יכול להזיק לדוגמא נחש יכוללהזיק יותר מנמר לא אבל מחויב שיכול להזיק יותר נחש, לא סתם דוגמא אני נותן אבל אניחייב לבדוק אם זה משנה.

אליעד:אוקי.

ש: מישהו מפחדמאיזה ג'וק אבל.

אליעד: לאתמיד זה מטראומה, האם נגיד בן אדם מפחד מג'וקים בגלל טראומה?

ש: אני מדברעל פחד מיוחד כאילו.

אליעד: אזנגיד פחד מג'וקים היסטריה מעכביש, זה מטראומה זה לא מטראומה פשוט לימדו את הבן אדםשג'וק זה גרוע שואלים אותו "למה אתה מפחד?" לפעמים מגיעים לזה "כי קרה משהו"ולפעמים מגיעים לזה "כי ככה לימדו אותי" אז תטיל בזה שלימדו אותך, אז בא נחזור לרגעשלימדו אותך "כי ההורים שלי מגיל קטן לימדו אותי שככה זה" אוקי אז בוא בבקשה נתחברלאותה סיטואציה שלימדו אותך שככה זה תעמוד שם תדמיין שאתה מול ההורים שלך, סתםבשביל הסימולציה תדמיין שאתה עומד מולם והם אומרים לך אסור ואתה אומר "אז מה אם הםאומרים שאסור? לא אבל הם ההורים שלי צריך להקשיב להם, למה אתה צריך להקשיב להם? כיהם יודעים מה נכון, מי אמר שהם יודעים מה נכון?".

פשוט לשכתב אתהמוח מחדש "וואלה אז אני כבר כילד לא מאמין להם" ואז הכל משתחרר. זה לא מחויבהדברים האלה אבל זה מחויב להיות מסוגל לעשות את הדברים האלה, בן אדם שיש איזה אירועבעבר ששינה לו איזה משהו במחשבה צריך להיות מסוגל לחזור לעבר ותדמיין שאתה ילדדמיין שכולם אומרים לך ואתה עונה להם במוח שלך "לא נכון אז מה אם הם אומרים שזהנכון מי אמר שזה נכון".

ש: נוצרותתגובות פיזיות.

אליעד: אם אתהמיישם את זה נכון.

ש: יכול להיותשזה הופיע משום מקום בלי קשר, זה לא יכול להיות נגיד משפחה שבכלל כולם נגיד לאמפחדים מבעלי חיים וילד אחד.

אליעד: אם זהמופיע משום מקום.

ש: אנישואל.

אליעד: אם זהמשום מקום ואתה תכיר בכך שזה משום מקום זה יעלם באותו רגע.

ש: לא באופןעקרוני אני שואל כאילו התופעה הזאת קיימת כי קרה משהו בחינוך או שזה סתם קרה.

אליעד: בדרךכלל יש סיבה תוצאה למה זה קרה. למה אנשים לדוגמא נגיד יש אנשים שהם נגד הרג פרותוהם לא נגד הרג ג'וקים, הם לא נגד הרג נמלים לא נגד הרג חיידקים, חיידקים כשאתהמצחצח שיניים אתה לא הורג חיידקים למה אתה מצחצח שיניים הנה תחשוב, האלו שהםצמחוניים לא רוצים שום בעל חיים נגיד.

ש: לא זה אפשרלהגיד כי זה יותר דומה לאדם משהו כזה.

אליעד: ומה זהמשנה יצור חי אתה מזדהה עם הפרה אתה דומה לפרה או שהפרה דומה לך אם יש לך השכלה כמושל פרה זה משהו אחר. קחו אני אתן לכם עוד דוגמא נגיד עכשיו היה איזה סרטון של איזהילדה לא יודע מי ראה את זה בפייסבוק של איזה ילדה מתעללת בחתול, מה עשתה עם החתולמה ראו בסרטון או מה היה בסרטון שאני ראיתי כי אולי זה היה יותר ארוך שראו שהיאשורפת אותו באש ומה עם הסרטון שאני ראיתי? בסך הכל הייתה איזו ילדה קטנה שהיא כאילובאה לשבת על הכיסא והיא העיפה את החתול בעטה בו משהו העיפה אותו מתחת לכיסא, העיפהאותו זרקה אותו לא יודע מה מתחת העיפה את החתול ואבא שלה כאילו מחא לה כפיים משהוכזה.

וכולם כאילואיך האבא מחנך את הילדה להתעלל בבעלי חיים, עכשיו גם זה אם זה היה הפוך והחתול היהיושב על הכיסא והיא הייתה באה מתחת לכיסא ואז החתול היה יכול להעיף אותה הוא לא היהמעיף אותה? מה קרה כאילו בטבע ב - default האריה היה מעיף אותה נותן לה ביס מעיףאותה לעזאזל בכלל, אז מה קרה החתול קטן.

ש: אבל האדםהוא נאצל...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | קואצ'ר מומלץ,יועץ טיפולי, מורה רוחני, הכוונה אישית

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל רב תחומי, יועץ פילוסופי, אימון / אימוןאישי קואצינג, יעוץ אישי, הצלחה, דימיון מודרך, מאמרים, לקוחות, טראומה, חוויה ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article47674.aspx